Hufiec Pracy w Wadowicach realizuje projekt finansowany z Programu Erasmus+ pt. „Działamy, nie klikamy” . W projekcie uczestniczy młodzież ze Słowacji i Polski w wieku 16-18 lat.

Projekt rozpoczął się 24 czerwca i będzie trwał do 01 lipca br. Młodzież ma do zrealizowania bogaty program sportowo- rekreacyjny, którego celem jest przeciwdziałanie nadmiernemu przesiadywaniu przed komputerem, wszczepieniu nawyku aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.


Fot. 2. Uczestnicy podczas zajęć rekreacyjnych


źródło: 6-11 HP

Młodzi ludzie wymienią doświadczenia w zakresie sposobów spędzania czasu wolnego oraz przeciwdziałanie nadmiernemu uzależnieniu od gier komputerowych i internetu.


Fot. 3. Uczestnicy podczas zajęć rekreacyjnych

Dodatkowo uczestnicy poznają kulturę, tradycje i zwyczaje Słowacji i Polski, poszerzą swoje kompetencje językowe, uświadomią sobie jak ważny jest sport i rekreacja, uzmysłowią sobie negatywny wpływ komputera na organizm i życie człowieka, nauczą się planować swój wolny czas aktywnie z korzyścią dla swojego samopoczucia i zdrowia.


Fot. 4. Uczestnicy projektu na plaży MOLO w Osieku 


https://erasmusplus.org.pl

Tekst i zdjęcia: Joanna Śliwa  / 6-11 HP w Wadowicach
Fot. 1. zdjęcie tytułowe - uczestnicy projektu w Wadowicach

http://www.malopolska.ohp.pl/pl/24851/0/Hufiec_Pracy_6-11_Wadowice.html