W dniu 4 marca młodzież wadowickiego Hufca Pracy wzięła udział w spotkaniu pod tytułem „Hymn Polski i jego wpływ na inne pieśni narodowe”, upamiętniającym 200. rocznicę śmierci autora teksu Hymnu Polski, Józefa Wybickiego.