Kurs e-learningowy poszerzający wiedzę z zakresu stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest ostatnim elementem szkoleń dla samorządowych zarządców dróg w zakresie stosowania inżynieryjnych środków poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, który jest realizowany przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 2019 roku.