Dziś, w środę 19 maja, ruszyła rekrutacja na kierunek architektura oferowany przez Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Tak zaczyna się politechniczny nabór na studia roku akademickiego 2021/2022. W ofercie uczelni jest ponad 30 kierunków i 4167 miejsc na studiach I stopnia. Elektroniczna rejestracja na pozostałe kierunki studiów na Politechnikę Krakowską rozpocznie się 7 czerwca i potrwa do września.


Architektura tradycyjnie pierwsza


Rekrutacja na architekturę startuje jak zwykle wcześniej, bo przyszli architekci poza maturą muszą jeszcze spełnić dodatkowe wymagania, czeka ich m.in. przedstawienie portfolio i zdalny egzamin z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Elektroniczna rejestracja dla kandydatów na te studia rozpoczęła się dziś (19 maja) i potrwa do 9 czerwca. Od 31 maja do 10 czerwca kandydaci złożą swoje portfolio w wersji elektronicznej. Tematy prac rysunkowych oraz ich kryteria zostały podane na stronie: rekrutacja.pk.edu.pl, podobnie jak wytyczne dotyczące egzaminu z predyspozycji architektonicznych i uzdolnień artystycznych. Ze względu bezpieczeństwa – podobnie jak przed rokiem - odbędzie się on zdalnie za pośrednictwem platformy do komunikacji on-line.  Egzamin został zaplanowany na 14-15 czerwca.  Wskaźnik rekrutacyjny dla kierunku architektura wyliczany jest na podstawie oceny egzaminu rysunkowego, portfolio i  wyników z matury.

 

Dodatkowe wymagania dotyczą na PK także kandydatów na kierunki inżynieria wzornictwa przemysłowego na Wydziale Mechanicznym (portfolio i egzamin) oraz architektura krajobrazu na Wydziale Architektury (portfolio). Rekrutacja na nie ruszy 7 czerwca, podobnie jak nabór na pozostałe kierunki studiów na Politechnice Krakowskiej. Rejestracja kandydatów na wszystkie kierunki będzie odbywać się elektronicznie za pośrednictwem formularza, który został już udostępniony dla kandydatów na architekturę w portalu rekrutacyjnym (dla pozostałych kierunków będzie udostępniony od 7 czerwca).  

 

Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej – nowa formuła kształcenia


W ofercie Politechniki Krakowskiej na nowy rok akademicki są 32 kierunki studiów I stopnia, w tym kilka prowadzonych zarówno w języku polskim, jak i angielskim.  Na wielu pojawią się nowości w programach i formule kształcenia. Tak będzie m.in. na trzech politechnicznych kierunkach studiów związanych z transportem. Unowocześnieniu edukacji na nich służy powołanie Szkoły Transportu Politechniki Krakowskiej. – Szkoła Transportu Politechniki Krakowskiej jest nowoczesną, międzywydziałową i unikatową w skali kraju inicjatywą Wydziału Mechanicznego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej. Powołując Szkołę Transportu odpowiadamy na potrzeby dynamicznie rozwijającego się sektora transportu i idące za nimi zapotrzebowanie na wszechstronnie wykwalifikowaną kadrę inżynierską w tej branży – mówi dr hab. inż. Maciej Szkoda, prof. PK, kierownik Katedry Pojazdów Szynowych i Transportu Wydziału Mechanicznego PK. Ta jednostka wspólnie z Katedrą Pojazdów Samochodowych WM oraz jednostkami Wydziału Inżynierii Lądowej – Katedrą Systemów Transportowych i Katedrą Dróg Kolei i Inżynierii Ruchu tworzą strukturę Szkoły Transportu PK.

 

Obejmie ona studentów trzech kierunków (transport na WIL, środki transportu i logistyka oraz pojazdy samochodowe na WM) oraz kilkunastu specjalności na I i II stopniu studiów. Kandydaci na studia będą się rekrutować na wybrany kierunek na danym wydziale, a w trakcie studiów – poza zajęciami ze swojego programu kształcenia – będą mogli  uczestniczyć w dodatkowych zajęciach, projektach, szkoleniach, kursach (np. doskonalenia zawodowego czy oprogramowania inżynierskiego), organizowanych na obu wydziałach. – Łączymy kompetencje świetnie wykwalifikowanej kadry wykładowców i praktyków branży transportowej oraz zaplecze badawczo-dydaktyczne obu wydziałów, by dać naszym studentom jeszcze więcej możliwości rozwoju, zdobycia wiedzy i umiejętności związanych ze wszystkimi obszarami działalności w branży transportowej – od infrastruktury transportowej, przez kwestie środków transportu i logistyki aż do planowania i zarządzania systemami transportowymi – tłumaczy ideę prof. Andrzej Szarata, dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej. Na Politechnice Krakowskiej trwają intensywne prace nad stworzeniem Szkoły Budownictwa i Architektury PK – z jej potencjału skorzystają studenci tych sztandarowych dla krakowskiej uczelni kierunków studiów.

 

Ponad 4 tys. miejsc na studiach I stopnia


Latem Politechnika będzie prowadzić głównie nabór na studia I stopnia, na nich czeka w sumie 4167 miejsc na studiach stacjonarnych (3289) i niestacjonarnych (878). W ofercie są m.in. takie kierunki jak budownictwo, automatyka i robotyka, elektrotechnika i automatyka, informatyka, informatyka stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, geoinformatyka, inżynieria i gospodarka wodna, energetyka, inżynieria medyczna,  odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna, środki transportu i logistyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, technologia chemiczna, matematyka stosowana,  inżynieria produkcji, inżynieria bezpieczeństwa  i wiele innych.


Na studia magisterskie (II stopnia) latem nabór odbywa się tylko na wybranych kierunkach (m.in. informatyka, budownictwo, elektrotechnika i robotyka, energetyka, inżynieria materiałowa), przygotowano na nie 636 miejsc (główna część rekrutacji odbywa się tu zimą).

 

Wszystkie informacje o rekrutacji na PK w portalu rekrutacyjnym Politechniki Krakowskiej.

W nim m.in.:


Oferta studiów I stopnia na rok akademicki 2021/2022

Harmonogram i zasady rekrutacji

Rejestracja online

 

Więcej informacji o rozpoczętej rekrutacji także w witrynie głównej Politechniki Krakowskiej /przekierowanie/ >> TUTAJ >>;

 

Małgorzata Syrda-Śliwa
Rzecznik Prasowy Politechniki Krakowskiej
fot. Jan Zych
przesłano: 19.05.2021