13 grudnia 2021r. młodzież wadowickiego Hufca Pracy włączyła się w obchody 40 rocznicy wybuchu stanu wojennego.