W dniu 25 marca br., uczestnicy wadowickiego hufca obejrzeli krótki film pt. „Historia Magdy”. Obraz opowiada o przemocy rówieśniczej.


Film przedstawiał historię dziewczynki, która była szykanowana przez swoich rówieśników najpierw w klasie, a potem w całej w szkole. Uczestnicy zastanawiali się, co dziewczyna mogła zrobić, żeby sytuacja uległa zmianie, do kogo mogła się zwrócić. Podsuwali rozwiązania, jak można było jej pomóc i jak mogła pomóc sama sobie. Ocenili postawę narratorki, która nie pochwalała zachowania rówieśników, a sama nie zrobiła nic, żeby pomóc Magdzie.

Opiekunka grupy kierowała rozmową, a na zakończenie przekazała młodzieży numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży czynnych codziennie i przez całą dobę oraz dane kontaktowe ośrodków i instytucji wspierających młodzież i ich rodziny będące w podobnych sytuacjach. Przypomniała podopiecznym, że z wychowawcami wadowickiego hufca, mogą zawsze szczerze porozmawiać i zwrócić się do nich o pomoc.


Fot. Uczestnicy podczas oglądanie filmu
Tekst i zdjęcie – Jolanta Zacny
6-11 HP w Wadowicach