„Bezpieczeństwo uczniów i odpowiedzialność karna nieletnich” były tematem przewodnim październikowych spotkań uczniów ZSCKR Nowy Targ z funkcjonariuszami nowotarskiej Policji.

Podczas warsztatów uczniowie pogłębili swoją wiedzę w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa w różnych sytuacjach, dowiedzieli się o odpowiedzialności karnej a także poznali na czym polega, najbardziej aktualny w dzisiejszych czasach, problem cyberprzemocy.Zajęcia wzbudziły wielką ciekawość młodych ludzi i stały się doskonałą okazją do znalezienia odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Wierzymy, że dzięki takim spotkaniom młodzież uświadomi sobie konsekwencje prawne zachowań.

Ponadto profilaktyczny aspekt spotkań pozwala uczniom dowiedzieć się jak zachować się w sytuacji zagrożenia i jak zgłosić przestępstwo.


Pedagodzy szkolni

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu

przesłano: 20.10.2021
zdjęcia: ZSCKR w Nowym Targu

OD REDAKCJI

Interesującym zagadnieniem jest fakt, że policjanci KP PSP w Nowym Targu udali się do szkoły i uczniów w ramach przeprowadzenia pogadanki i warsztatów z bezpieczeństwa społecznego. - Jednak nie była to interwencja Policji na terenie ZSCKR w Nowym Targu - nie ma więc przesłanek, aby funkcjonariusze Policji weszli do szkoły z bronią ostrą, w środowisko między uczniów! To nadużycie prawa do posiadania broni służbowej w okolicznościach wykluczających niebezpieczeństwo, zagrożenie pracy funkcjonariuszy Policji. Bardziej doszło do zagrożenia nieuzbrojonych uczniów - co wielokrotnie bywa przykładem strzelanin w szkołach - z udziałem osób posiadających broń ostrą. Jeżeli nie policjanci - to przecież każda inna osoba postronna może pokusić się o zdobycie broni służbowej policjanta! Akt sprzeczny z poczuciem bezpieczeństwa ze strony uczniów - którym jednostronnie narzucono obraz policjantów uzbrojonych w broń palną ostrą! Redakcja zwróciła się do komendanta KPP w Nowym Targu o wyjaśnienia.