Uczestnik oraz absolwenci Hufca Pracy Wadowice są słuchaczami kursu koparko-ładowarki organizowanego przez Ochotnicze Hufce Pracy. Młodzi ludzie kształcili się, a jeden nadal uczy się w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.


Dwóch absolwentów oraz uczestnik trzeciego rocznika 6-11 HP Wadowice w dniu 26 października zgłębiali wiedzę teoretyczną kursu. Młodzi ludzie w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Lanckoronie szkolenie teoretyczne będą mieli do 30 października. Od 3 do 5 listopada zdobędą umiejętności praktyczne w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Radomiu.

Młodzież chwali sobie taki sposób zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych.


fot. Trzej uczestnicy kursu koparko-ładowarki z HP Wadowice na terenie 6-5 OSiW Lanckorona w przerwie zajęć
tekst i zdjęcia – Janusz Bartoszek 6-11 HP w Wadowicach

przesłano: 28.10.2021