Zachęcamy do udziału w konkursach organizowanych w ramach kampanii „Kolejowe ABC”. Celem akcji jest rozwijanie świadomości uczniów oraz kształtowanie bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań na dworcach, peronach, przejazdach kolejowych i w okolicach torowisk. Kampanię organizuje Urząd Transportu Kolejowego, a patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji Narodowej.
W ramach akcji UTK przygotował trzy konkursy dla uczniów szkół podstawowych:

  • Kolejowe ABC – Z przygodą przez świat – konkurs prowadzony w ramach aplikacji mobilnej, zgłoszenia do 10 września br.
  • Kolejowe ABC – Podróżuj, zwiedzaj, odkrywaj – konkurs przeprowadzany w ramach aplikacji mobilnej, rozpocznie się 12 września, a zakończy 20 września br.
  • Konkurs plastyczny w ramach „Akcji Mural” – konkurs rozpocznie się 1 października i potrwa do 15 grudnia br.

Więcej informacji można znaleźć na stronie kolejoweabc.pl

Na stronie akcji znajdują się również materiały edukacyjne, które nauczyciele mogą wykorzystać na zajęciach związanych z bezpieczeństwem podczas korzystania ze środków transportu kolejowego. 

Zapraszamy do udziału w konkursach!


Ministerstwo Edukacji Narodowej

Opublikowano: 05.09.2019