Terenowe Organy Administracji Wojskowej (WSzW i WKU) rozpoczynają działania w zakresie uruchomienia III edycji programu edukacji wojskowej studentów pod nazwą Legia Akademicka.


Do programu Ministerstwa Obrony Narodowej, już programie pilotażowym dołączyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego a w tym roku, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Do kolejnych edycji MON wystosował zaproszenie do resortu spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia oraz kultury i dziedzictwa narodowego.


Dzięki Legi Akademickiej corocznie kilka tysięcy studentów, nie przerywając studiów, może odbyć przeszkolenie wojskowe zostając żołnierzami rezerwy.


W Małopolsce udział w III edycji zadeklarowało 12 uczelni: AGH w Krakowie, AWF w Krakowie, Krakowska Akademia, UJ w Krakowie, PK w Krakowie, UP w Krakowie, UE w Krakowie, UR w Krakowie, PPUZ w Oświęcimiu, PWSzZ w Nowym Sączu, PWSzZ w Tarnowie oraz z naszego terenu Podhalańska Państwa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu.


Głównym celem przeszkolenia studentów szkół wyższych jest przygotowanie słuchaczy w podstawowym zakresie teoretycznym i praktycznym do wykonywania zadań w zakresie działań piechoty w korpusie szeregowych oraz podoficerskich (równorzędnych), umożliwiając nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego rozwiązywania problemów organizacyjnych, planowania, organizowania i prowadzenia szkolenia oraz dowodzenia drużyną piechoty podczas realizacji działań taktycznych. Edukacja wojskowa studentów obejmie dwie części szkolenia: teoretycznej na uczelniach w trakcie roku akademickiego oraz praktycznej organizowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej w wybranych centrach szkolenia i jednostkach wojskowych w czasie wakacji.


źródło: YouTube kanał Legia Akademicka MON

Szczegóły dotyczące Legi akademickiej oraz terminy poszczególnych etapów, można znaleźć na stronach:


wkunowytarg.wp.mil.pl/pl/pages/legia-akademicka-2017-12-12-a

oraz

legiaakademicka.wp.mil.pl


wkunowytarg.wp.mil.pl

Podstawowy materiał dydaktyczny do szkolenia Legii Akademickiej >>

PRZYDATNE
 INFORMACJE

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych >>.

USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej >>

OSTATNIA AKTUALIZACJA 21.10.2019