Jeszcze przez kilka dni można zgłaszać gminy oraz sołtysów, którzy promują interesujące i nietuzinkowe formy rozwoju mieszkańców, a także dbają o tradycję i dziedzictwo kulturowe swoich małych ojczyzn. Poszukiwani są liderzy inicjujący innowacyjne pomysły i działania, które przekładają się na aktywizację i budowanie silnych więzi pomiędzy lokalną społecznością. Już dziś zgłoś swojego kandydata do kolejnej edycji plebiscytu "Edukacyjna Gmina Małopolski 2018".

To już 9. edycja plebiscytu organizowanego przez Województwo Małopolskie. Podobnie, jak w latach ubiegłych poszukujemy liderów, którzy angażują się w edukacyjne i społeczne inicjatywy, dają dobry przykład mieszkańcom, a co najważniejsze sprawiają, że podejmowane przez nich działania cieszą się aprobatą społeczności. To wszystko sprawia, że cała gmina tworzy niesamowitą wspólnotę ludzi aktywnych i zaangażowanych w codzienne sprawy miejscowości. Takie postawy należy promować i nagradzać – mówi wicemarszałek Stanisław Sorys.

Celem plebiscytu jest wyłonienie i promocja gmin najaktywniej działających w Małopolsce, wspierających rozwój kompetencji, kwalifikacji i zainteresowań swoich mieszkańców. Kluczowe w ocenie organizatorów będą także działania podejmowane na rzecz promocji edukacji i doradztwa zawodowego. Warto dodać, że tematem przewodnim tegorocznej edycji programu jest dziedzictwo kulturowe i tradycja.

Kto może ubiegać się o tytuł "Edukacyjna Gmina Małopolski 2018"?

Kandydatem do tytułu może być małopolska gmina wiejska lub miejsko-wiejska, obejmująca miasta do 25 tys. mieszkańców. Zgłoszenie może obejmować inicjatywy edukacyjne, realizowane przez gminy, ośrodki kultury, szkoły lub inne jednostki organizacyjne. Ponadto zgłoszone mogą być też zadania, które zrealizowano we współpracy ze stowarzyszeniami, fundacjami lub innymi organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie gminy. Kandydatów mogą proponować urzędy gmin i miast oraz ich jednostki organizacyjne.

Czekamy na kolejnego "Ambasadora Bilansu Kariery"

W ramach wydarzenia o tytuł "Ambasadora Bilansu Kariery" powalczą lokalni liderzy – czyli zgłoszeni urzędujący sołtysi sołectw położonych w województwie małopolskim. Ważne, by aktywnie wspierali rozwój osobisty i zawodowy swoich mieszkańców, a także inicjowali i realizowali działania mające na celu integrowanie lokalnej społeczności. Kandydaci w swojej aktywności powinni też promować działania związane z uczeniem się przez całe życie, w tym różne formy uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, a także poradnictwo zawodowe.

Przypomnijmy, Edukacyjna Gmina Małopolski jest częścią projektu Kierunek Kariera – programu finansowanego ze środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Już ośmiokrotnie tym tytułem uhonorowano najlepszych z najlepszych w kreowaniu nieszablonowych edukacyjnych przedsięwzięć dla dzieci i dorosłych. Tytuł ten otrzymały gminy: Mucharz (2009), Gorlice (2010), Brzeźnica (2011), Łużna (2012), Bobowa (2013), Korzenna (2014), Zakliczyn (2015/16) oraz Wietrzychowice (2017).

Z kolei w dwóch edycjach "Ambasadora Bilansu Kariery" nagrodzono już ośmiu małopolskich sołtysów. Laureatami plebiscytu zostali liderzy z gmin: Rzezawa (sołtysi miejscowości Krzeczów i Bratucice), Kalwaria Zebrzydowska (sołtysi z miejscowości Barwałd Średni, Brody i Zarzyce Wielkie), Gnojnik (sołtys miejscowości Gnojnik), Łużna (sołtysi miejscowości Szalowa), a także z gminy Oświęcim (sołtysi miejscowości Stawy Monowskie).

Tegorocznych laureatów, których można zgłaszać do wtorku 31 lipca - w przypadku gmin oraz do 4 sierpnia - w przypadku sołtysów poznamy już jesienią.

Szczegółowe informacje, w tym wzory zgłoszeń, są dostępne w regulaminach na stronie internetowej.