Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz pracownicy placówek nauczania i wychowania, a także pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję „Edukacja o zagrożeniach wynikających z używania nowych substancji psychoaktywnych (NSP) – propozycje zajęć profilaktyczno-edukacyjnych”.


Założeniem konferencji jest dostarczenie aktualnej informacji na temat nowych substancji psychoaktywnych oraz zagrożeń wynikających z ich używania, a także zachęcenie do podejmowania działań profilaktycznych i wychowawczych z zakresu profilaktyki uzależnień w ramach szkolnego programu profilaktyki. Zapraszamy do zapoznania się z załączonym programem wydarzenia.


Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Udział w konferencji jest bezpłatny
.

Zapisy przyjmuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie: elektronicznie, poprzez  wypełnienie druku Karta Zgłoszeniowa oraz przesłanie go na adres: konferencjadopalacze@wsse.krakow.pl, telefonicznie, na numery tel. 12 25 49 585, 12 25 49 503 


UWAGA! 


Zgłoszenie telefoniczne jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji i udziału w szkoleniu (Klauzula informacyjna w zakresie danych osobowych znajduje się w odrębnym pliku).

Termin zgłoszenia na konferencję upływa w dniu 20 listopada 2019 r. O kwalifikacji do udziału decyduje kolejność zgłoszeń.


W załączeniu: Karta Zgłoszenia, ramowy program konferencji oraz klauzula informacyjna.


Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem telefonu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie:12/25 48 585, 12/25 49 503 lub adresem e-mail: oz@wsse.krakow.pl


Organizator konferencji:


Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Ekspert ds. Informacji o Narkotykach i Narkomanii Województwa Małopolskiego

Załączniki:

Karta Zgłoszenia >>Klauzula obowiązku informacyjnego >>Program konferencji >>Zaproszenie na konferencję >>.grafiki wykorzystane w artykule: źródło informacji