W październiku ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej.

Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Fundacja im. Heinricha Bölla w Warszawie, Miasto Stołeczne Warszawa, Koalicja Klimatyczna oraz Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN

zapraszają na międzynarodową konferencję

Czy możemy jeszcze zdążyć?

1,5oC jako wyzwanie klimatyczne: Jak zatrzymać wzrost temperatury na tym poziomie?

7 listopada 2018, godz. 10:00-17:00

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

 

W październiku ukazał się raport specjalny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change Special Report on Global Warming of 1.5°C), dotyczący skutków globalnego ocieplenia w wyniku wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5°C powyżej poziomu sprzed epoki przemysłowej. W raporcie IPCC przedstawione też będą możliwe ścieżki redukcji emisji gazów cieplarnianych, w kontekście zwiększania odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju oraz zmniejszania ubóstwa. Wnioski z niego mają stanowić istotny wkład w negocjacje podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, COP 24, która odbędzie się w grudniu tego roku w Katowicach. Jeśli zobowiązania podjęte przez państwa w Paryżu w 2015 roku nie będą bardziej ambitne, prawdopodobnie doświadczymy skutków wzrostu temperatury o ponad 3°C. Życie i zdrowie ludzi w wielu regionach świata będzie zagrożone, co przełoży się na poważne wyzwania dla całej społeczności międzynarodowej. Poniesiemy również straty we wszystkich sektorach gospodarki.Analizując wnioski raportu w przededniu szczytu klimatycznego, zastanowimy się wraz z zaproszonymi krajowymi i zagranicznymi ekspertami i ekspertkami – przedstawicielami i przedstawicielkami administracji publicznej, polityki i społeczeństwa obywatelskiego – nad ambitnymi sposobami skutecznego wdrażania porozumienia paryskiego oraz wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ten proces. Przyjrzymy się klimatycznym doświadczeniom i szansom z perspektywy naukowej, technologicznej, społecznej i ekonomicznej.

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

Jak powinny wyglądać ścieżki redukcji emisji w tym kontekście? Jakie działania są niezbędne ze strony szeroko rozumianej społeczności międzynarodowej - państw, regionów, miast, biznesu, społeczeństwa - aby wzmocnić poczucie odpowiedzialności i sprawczości wobec zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, a jednocześnie zapewnić możliwość zrównoważonego rozwoju i dążyć do zmniejszenia ubóstwa?

Zaproszenie do udziału w konferencji przyjęli:

Morten Bæk, Sekretarz Stanu w duńskim Ministerstwie Energii, Użyteczności Publicznej i Klimatu I Tomasz Chruszczow, COP 24 High Level Climate Champion | Leszek Drogosz, Miasto Stołeczne Warszawa | Anna Dworakowska, Krakowski Alert Smogowy | Richard Folland, Sustineri consultant company, Wielka Brytania | Anne Girault, Paryska Agencja ds. Klimatu | Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju | Michał Kleiber, Polska Akademia Nauk | Krzysztof Księżopolski, Szkoła Główna Handlowa | Przemysław Sadura, Uniwersytet Warszawski | Urszula Stefanowicz, Koalicja Klimatyczna | Barbara Unmüßig, Fundacja im. Heinricha Bölla | Jean-Pascal van Ypersele, Uniwersytet Katolicki w Louvain, Belgia | Anders Wijkman, Prezydent Klubu Rzymskiego | Zoe Zhou, World Future Council China Program

ZAPISZ SIĘ NA KONFERENCJĘ

Zapraszamy do rejestracji i do zapoznania się ze szczegółowym programem!

Więcej o wydarzeniu i program na stronie: