Minister Finansów 22 czerwca podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Czasowe zwolnienie obejmie płyny do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie

"Podpisane przez mnie rozporządzenie stanowi reakcję na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii i jest odpowiedzią na sygnały rynku" – powiedział minister Tadeusz Kościński.

Wprowadzone zmiany


Do 31 grudnia 2020 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich zwolniony będzie z oznaczania podatkowymi znakami akcyzy. Dotyczy wyrobów w stosunku do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał po 30 czerwca 2020 r.


Do 30 kwietnia 2021 r. płyn do papierosów elektronicznych i wyroby nowatorskie zwolniony będzie z oznaczania legalizacyjnymi znakami akcyzy. W tym przypadku chodzi o wyroby, co do których obowiązek podatkowy w akcyzie powstał do 31 grudnia 2020 r.


Ministerstwo Finansów

Opublikowano: 23.06.2020
foto (gov.pl; minister Tadeusz Kościński)