Rusza Szkoła Mentorów Biznesu – pierwszy w Polsce program edukacyjny dla mentorów mający akredytację European Quality Award, nadaną przez European Mentoring and Coaching Council. To znana na świecie organizacja branżowa, która jako pierwsza zajęła się profesjonalizacją i promowaniem najlepszych praktyk mentoringu.

Absolwenci Szkoły Mentorów Biznesu zdobywają międzynarodową „Indywidualną Akredytację Mentora” (EIA). Jest ona potwierdzeniem przez niezależnych ekspertów kompetencji mentora oraz stosowania nabytych praktyk i określonych standardów. Obecnie w Polsce grono akredytowanych mentorów to niespełna 20 osób. 

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na rosnącą rolę mentoringu w biznesie oraz potrzebę profesjonalizacji pracy mentora.Mentoring jest dzisiaj jedną z takich dobrych dróg i jednym z narzędzi, na które jeszcze za mało zwracamy uwagę. Myślę, że wiele organizacji bardzo by skorzystało, gdyby kultura mentoringu była w nich bardziej rozwinięta, dlatego też wierzymy, że program mentoringowy i współpraca w jego ramach daje dziś najlepsze rezultaty” – podkreśla w wywiadzie dla agencji informacyjnej infoWire.pl Agnieszka Maciejewska, prezes Fundacji Liderek Biznesu, która od sześciu lat prowadzi największy w Polsce program mentoringowy.

„Mentoring jest o towarzyszeniu. O towarzyszeniu i wzajemnym szacunku, relacji między dwojgiem dorosłych ludzi, którzy podejmują decyzję, że chcą wyruszyć w pewną drogę razem. Ta relacja opiera się na zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa i zgodzie na popełnianie błędów. Na tym polega jej unikalność” – mówi Piotr Ciacek, CEO firmy Stibitz, odpowiedzialnej za program merytoryczny Szkoły Mentorów Biznesu.

infoWire.pl

Opublikowano: 10.09.2019
zdjęcia: źródło informacji