„Nie dajmy zginąć poległym” – pisał Zbigniew Herbert w „Trzech wierszach z pamięci”. Ten cytat stał się mottem wszystkich edycji serii filatelistycznej Poczty Polskiej wydawanej z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W tym roku na dwóch znaczkach umieszczono ryngrafy, a na przywieszkach wizerunki ks. kpt. Władysława Gurgacza ps. "Sem" oraz por. Henryka Jastrzębskiego ps. „Zbych”, ”Bohun”.