CISAC, do którego należą ZAiKS i inne organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi na świecie, raportuje globalną wysokość zebranych wynagrodzeń autorskich. Sektor cyfrowy generuje coraz większe wynagrodzenia, a tantiemy dla twórców muzyki, filmu, sztuk wizualnych, dramatu i literatury osiągnęły w 2018 roku rekordową wartość 9,7 miliarda euro.

Dzięki szybkiemu rozwojowi usług muzycznych i subskrypcji VoD wynagrodzenia ze źródeł cyfrowych wzrosły w ubiegłym roku o 29% – do 1,64 miliarda euro. W ciągu ostatnich 5 lat dochód twórców płynący z sektora cyfrowego wzrósł prawie trzykrotnie, obecnie stanowi 17% wszystkich zebranych wynagrodzeń (w 2014 roku tylko 7,5%).

Liderem cyfrowym jest region Azji-Pacyfiku, gdzie wynagrodzenia z wykorzystania twórczości online stanowią 26,3% wszystkich tantiem (w Europie – 13,3%). Cyfrowi mistrzowie to Australia, Szwecja, Korea Południowa, Meksyk i Chiny – tam przychody z rynku cyfrowego są obecnie głównym źródłem tantiem. W Polsce wynagrodzenia autorskie ze źródeł cyfrowych wzrosły ponad dwukrotnie w 2018 r., lecz nadal mają niewielkie znaczenie, stanowiąc zaledwie 2,6% wszystkich tantiem.

Jean-Michel Jarre, pionier muzyki elektronicznej i prezes CISAC-u, zaznacza, że wynagrodzenia z sektora cyfrowego byłyby wyższe gdyby nie luki prawne. „Przychody cyfrowe to nadal mniej niż jedna piąta wszystkich honorariów dla twórców zebranych na świecie. To pokazuje skalę problemu, który wymaga rozwiązania – mówi Jarre. - Uchwalenie unijnej dyrektywy o prawie autorskim zmieniło reguły gry. Będziemy wspierać implementację nowych przepisów w całej UE, jednocześnie lobbując, by inne kraje poszły w ślady Europy” – dodaje Jarre.
Polsce został poświęcony oddzielny rozdział. Większa skuteczność umów licencyjnych przyczyniła się do wzrostu inkasa ZAiKS-u o 5,1% (w porównaniu ze wzrostem o 3,8% w 2017), co przełożyło się na 378 mln zł zebranych tantiem.

INFORMACJA PRASOWA O RAPORCIE >>

PODSUMOWANIE RAPORTU (EN) >>

CISAC GLOBAL COLLECTIONS REPORT 2019 >>

ROZDZIAŁ POLSKA WPŁYWY Z WYNAGRODZEŃ AUTORSKICH NA ŚWIECIE RAPORT CISAC 2019 >>


Opublikowano: 18.11.2019