Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, który zawiesza do 1 lipca 2020 r. tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Mieli go płacić sprzedawcy, którzy osiągnęli w danym miesiącu przychód ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł.

Podatek dla branży handlowej wprowadzony został przez rząd w 2016 r., jednak nie był on pobierany w związku z nakazem wydanym przez Komisję Europejską. Sąd Unii Europejskiej w maju br. stwierdził nieważność decyzji KE, lecz jego wyrok jest nieprawomocny, a KE odwołała się od niego do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE). Ze względu na toczące się postępowanie w TSUE, konieczne jest zawieszenie podatku.

 Wyrazem odpowiedzialności za państwo jest decyzja Rady Ministrów, iż bez ostatecznego wyroku TSUE podatek od sprzedaży detalicznej nie będzie pobierany – mówi Radosław Płonka, ekspert prawny BCC. – W sytuacji, gdyby tzw. podatek od sklepów wielkopowierzchniowych obowiązywał, a Trybunał podzielił argumentację Komisji i zmienił pierwotne orzeczenie, otworzyłaby się droga do zastosowania wobec Polski sankcji finansowych. Powstałby także po stronie Polski obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przedsiębiorcom, w związku z wprowadzeniem przepisów sprzecznych z prawem EU. Sytuacja ta wpłynęłaby negatywnie także na postrzeganie Polski w Unii Europejskiej – wyjaśnia ekspert BCC.

Założenia podatku od sprzedaży detalicznej:

 

Przewidziano dwie stawki podatku:

  •          0,8 proc. od nadwyżki przychodu powyżej 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,
  •          1,4 proc. od nadwyżki przychodu ze sprzedaży ponad 170 mln zł miesięcznie.

 

Podatek nie obejmie takich towarów jak: refundowane leki, energia elektryczna, ciepło systemowe, gaz ziemny, gaz w butlach oraz paliwa stałe (węgiel, koks). Nie będzie opodatkowana również sprzedaż przez internet.

 

Kontakt do eksperta:


 

Radosław Płonka

ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

tel. 501 177 515

e-mail: radoslaw.plonka@bcc.org.plPrzesłano: 27.11.2019