Małopolska KAS rozpoczyna kolejne działania, których celem jest zmniejszenie poziomu nieprawidłowości w zakresie niezarejestrowanej działalności gospodarczej w sektorze remontowo-budowlanym, oraz zminimalizowanie ryzyka niewystawiania faktur VAT lub innych dokumentów potwierdzających wykonanie usługi.


W ramach realizacji tych działań do właścicieli niedawno zakupionych mieszkań/lokali/budynków wysyłane są listy z prośbą o podanie informacji o firmach bądź osobach, które wykonywały dla nabywców lokali mieszkalnych usługi związane z wykończeniem, remontem czy adaptacją lokali mieszkalnych.


Prowadzone przez nas czynności sprawdzające rzetelność wywiązywania się z obowiązków podatkowych ukierunkowane są na osoby/firmy świadczące usługi budowlane .


Wyrażamy nadzieję, iż zechcecie Państwo podzielić się posiadanymi informacjami, a co za tym idzie wesprzeć statutowe działania Krajowej Administracji Skarbowej w zmniejszaniu szarej strefy w sektorze usług remontowo-budowlanych.


W sytuacji posiadania informacji o nieprawidłowościach podatkowych w sektorze budowlanym informacje należy przekazywać na adres: sekretariat.ias.krakow@mf.gov.pl.

W załączeniu wzór dokumentu „Oświadczenie" 


Zapraszamy do współdziałania i kontaktu.

publikacja: 2022.03.02 11:45 / aktualizacja: 2022.03.02 14:48
źródło: Izba Administracji Skarbowej w Krakowie
autor: Jacek Barszcz

foto tytułowe tematyczne: pixabay.com