W warszawskiej siedzibie Business Centre Club odbyło się kameralne spotkanie ścisłego kierownictwa BCC z ministrem finansów Tadeuszem Kościńskim. Poruszone zostały problemy przygotowania finansów państwa na drugi rzut pandemii COVID-19, aby ochronić miejsca pracy i wspierać przedsiębiorców, a także skala pomocy dla firm i rezerw budżetowych na kryzysową sytuację.


Dyskutowano o tym, co zrobić, abyśmy jako kraj nie wpadli w globalny kryzys. Minister mówił o narzędziach pobudzania wzrostu gospodarczego. Krzysztof Szubert, minister cyfryzacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, podniósł problem instrumentów zwrotnych tworzonych przez państwo w tej dziedzinie.

 

Minister zapowiedział zarekomendowanie rządowi przyjęcia modelu estońskiego w obszarze podatku CIT dla wszystkich przedsiębiorstw, według którego obowiązek podatkowy jest przesunięty z momentu zaksięgowania zysku brutto przez spółkę na moment dokonania transferu dochodów spółki do jej udziałowców.

 

 Minister Kościński dał się poznać jako człowiek światły i otwarty na dialog z przedsiębiorcami, zwolennik ustalania płacy minimalnej w Radzie Dialogu Społecznego wg dotychczasowych, ustawowych reguł – mówi Marek Goliszewski, prezes BCC. – Zadeklarował m.in. chęć pobudzenia wzrostu gospodarczego inwestycjami prywatnymi, szybszymi interpretacjami podatkowymi dla przedsiębiorców i pilnymi zwrotami należnego im VAT-u jako narzędzia zasilania płynności firm. To ważna postawa dla każdego prowadzącego biznes. Zadeklarował także stały dialog i współpracę z BCC oraz przedsiębiorcami. Będziemy pozostawać z ministrem finansów w stałym kontakcie – podkreśla prezes BCC.

 

W spotkaniu z Tadeuszem Kościńskim wzięli udział również prof. Stanisław Gomułka – główny ekonomista BCC, minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC, dr Grażyna Magdziak – ekspertka BCC ds. przekształceń własnościowych, minister ds. majątku Skarbu Państwa w GGC BCC, członek Rady Dialogu Społecznego, Witold Michałek – ekspert BCC ds. makroekonomii, legislacji i lobbingu, minister ds. procesu stanowienia prawa w GGC BCC, członek Rady Dialogu Społecznego.

  

Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCCPrzesłano: 23.07.2020
foto: źródło informacji