Już po raz trzydziesty Państwowa Inspekcja Pracy w konkursie "Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" nagradza i promuje pracodawców organizujących pracę zgodnie z przepisami prawa pracy, dbających o poprawę warunków miejsc pracy i ochronę zdrowia pracowników oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania. Konkurs to możliwość prezentacji dokonań w tym zakresie szerokiemu gronu odbiorców, motywacja dla dalszego rozwoju każdej firmy oraz świetna promocja zakładu.