Do konsultacji trafił projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych. Celem proponowanych zmian jest uporządkowanie i uzupełnienie regulacji dotyczących wsparcia w ramach programów budownictwa socjalnego i komunalnego, społecznego budownictwa czynszowego i wsparcia dla społecznych inicjatyw mieszkaniowych, a także przygotowanie regulacji na wypadek wystąpienia ujemnych stóp procentowych. Deklarowane cele należy ocenić pozytywnie. Niemniej jednak zaproponowana regulacja może nie być w pełni adekwatnym narzędziem do realizacji założonych celów i będzie wymagać pewnych poprawek przed jej przyjęciem.