Raport Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC – ZDROWIE – priorytety to: tarcza antykryzysowa dla jednostek zdrowia, reforma Głównej Inspekcji Sanitarnej, rozszerzenie uprawnień farmaceutów

– W przypadku ochrony zdrowia, rząd niestety nie zaproponował dotąd pakietu rozwiązań, jak zrobił to w odniesieniu do pozostałych gałęzi gospodarki, który pozwoliłby jednostkom ochrony zdrowia złagodzić wielopłaszczyznowe skutki pandemii oraz planować racjonalnie działania przynajmniej do końca tego roku – mówi Anna Janczewska, minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.  Zauważalny w ostatnich miesiącach spadek wpływu składek zdrowotnych do NFZ będzie potęgował zjawisko pogłębiającego się kryzysu w ochronie zdrowia. Ta sytuacja pokazuje, że rząd nadal nie tylko nie dotrzymuje danego słowa o priorytetowym rozwiązywaniu nabrzmiałych problemów ochrony zdrowia, ale jeszcze w dobie koronawirusa, poprzez brak stosownych planów pomocy, problemy te pogłębia – podkreśla minister zdrowia w Gabinecie Cieni BCC i wymienia kolejne priorytety:

 

Reformę zaniedbanej i niedofinansowanej przez dekady Głównej Inspekcji Sanitarnej. – Zanim wkroczymy w kolejne etapy epidemii COVID-19 konieczna jest głęboka analiza dotychczasowej działalności GIS i stosowne działania naprawcze, tak by w drugiej połowie roku była znacznie lepiej przygotowana do szybkiej i skutecznej reakcji na kolejna falę zachorowań – wyjaśnia Anna Janczewska.

 

Rozszerzenie uprawnień farmaceutów i odciążenie w ten sposób  placówek ochrony zdrowia z czynności, które może wykonywać farmaceuta. – Wskazane byłoby wykorzystanie wysokich kwalifikacji farmaceutów do załatwiania określonych potrzeb pacjentów i tym samym stworzenie aptekom możliwości dodatkowych źródeł zarobkowania. Konieczna jest też rewizja wysokości marż aptecznych na leki refundowane. Marże apteczne oraz sposób ich wyliczania nie zostały zmienione ani waloryzowane od 2012 roku, kiedy to uchwalona została Nowa Ustawa Refundacyjna. Sytuacja taka powoduje stale obniżający się poziom rentowności aptek, co prowadzi do systematycznego ich zamykania – rekomenduje minister zdrowia w Gabinecie Cieni BCC.

Pozytywne działania w ostatnim czasie to powołanie nowego Zespołu Parlamentarnego ds. Suwerenności lekowej Polski, który ma na celu m.in. wskazać rozwiązania prawne, które przyczynią się do zwiększenia produkcji leków w Polsce i wzmocnienia suwerenności lekowej kraju. Także zapowiedziany przez Ministerstwo Zdrowia wzrost od 1 lipca wyceny procedur dla szpitali powiatowych, które najbardziej ucierpiały w wyniku koronawirusa. – Decyzja ta w jakimś stopniu poprawi bardzo złą sytuację finansową większości tych szpitali – mówi Anna Janczewska.

Jej zdaniem, największe obecnie zagrożenia w systemie ochrony zdrowia to:

  •          Brak jasno i kompleksowo sprecyzowanej strategii walki z koronawirusem i niespójna polityka informacyjna rządu związana z epidemią COVID-19.
  •          Próba ukrytego zaostrzenia, w ramach uchwalonej Tarczy Antykryzysowej 4.0, odpowiedzialności karnej lekarzy i lekarzy dentystów za tzw. błędy medyczne.
  •          Brak przygotowanych przez Ministerstwo Zdrowia procedur poboru osocza ozdrowieńców. Są one pilnie potrzebne do produkcji leku przeciw koronawirusowi.
  •          Brak do tej pory ustawy o powołaniu Funduszu Medycznego w wysokości 2,7 mld zł, przeznaczonego na leczenie onkologiczne i chorób rzadkich, inwestycje oraz profilaktykę. Decyzja w sprawie takiego Funduszu  zapadła 6 marca, po tym jak Sejm zatwierdził dotację dla TVP w wysokości 2 mld zł.
  •          Budzące duże kontrowersje zakupy sprzętu i artykułów medycznych na potrzeby walki z koronawirusem dokonywane przez Ministerstwo Zdrowia.

 

Więcej informacji (rekomendacje oraz podsumowanie dotychczasowych działań rządu z komentarzem) w załączeniu. Opracowanie jest elementem Raportu Gabinetu Cieni BCC dot. II kwartału 2020 r. Będziemy codziennie przedstawiać poglądy poszczególnych ministrów GGC BCC związane z obecną sytuacją oraz zawierające rekomendacje na najbliższe miesiące.
Anna Janczewska,
minister ochrony zdrowia w Gabinecie Cieni BCCPrzesłane przez:

Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
Przesłano: 24.06.2020